+45 50 37 37 40 info@trappeeksperten.dk
Læs mere om Trappeekspertens cookiepolitik


Persondatapolitik for trappeeksperten aps

 

Når du henvender dig til Trappeeksperten med henblik på køb, reklamation eller på enhver anden måde, behandler Trappeeksperten de personlige oplysninger, vi har modtaget om dig og er dataansvarlig. Som dataansvarlig er det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv, og derfor er vores mål, at dine data behandles hensigtsmæssigt og forsvarligt. Det betyder også, at vi udelukkende behandler persondata fortroligt, og kun videregiver oplysninger, hvis der er et sagligt formål.

 Nedenfor kan du læse mere om Trappeekspertens persondatapolitik, herunder hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, eller ønsker at benytte dig af de nedenstående beskrevne rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

 

Dataansvarlig

Trappeeksperten ApS,
Sydvestvej 129c,
2600 Glostrup
CVR.nr. 38385488

info@trappeeksperten.dk

 

Formål med behandling af personoplysninger

Hjemmesiden ejes og drives af firmaet:

Trappeeksperten ApS
Sydvestvej 129 C
2600 Glostrup

Tlf. (+45) 50 37 37 40
Email. info@trappeeksperten.dk
CVR: 38385488
Hjemmeside: https://trappeeksperten.dk 

Kunder

Hvis du er kunde hos Trappeeksperten, eller anmoder om at få et tilbud fra os, behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde vores aftale, herunder også ved levering og montering af produktet, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1. b.

Vi er også forpligtet til at behandle dine persondata for at overholde bogføringsloven, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1. c. Endelig videregiver Trappeeksperten personoplysninger til virksomhedens inkassofirma, i det tilfælde at en kunde ikke kan betale, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1. f.

Kategorier af persondata for kunder

Afhængig af den pågældende ordre eller anmodning behandler vi udelukkende følgende almindelige personoplysninger om dig:

  1.  Navn
  2.  Kontaktoplysninger: adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  3.  Oplysninger om tilbud
  4.  Oplysninger om ordren
  5.  Betalingsoplysninger
  6.  Oplysninger om projektet

Andre kontakter til Trappeeksperten

Hvis du henvender dig til os for at stille spørgsmål eller reklamere, behandler vi dine personlige oplysninger. Behandlingen tager udgangspunkt i den legitime interesse i at imødekomme dine spørgsmål eller overholde den retslige forpligtelse ift. reklamationer, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1. f. 

Kategorier af persondata ved andre kontakter

Alt efter årsagen til henvendelsen behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

  1.  Navn
  2.  Kontaktoplysninger: adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  3.  Oplysninger om tilbud
  4.  Oplysninger om forespørgsler

 

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi videregiver udelukkende oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for driften af vores virksomhed, den aftale vi har indgået, eller hvis vi som dataansvarlig er pålagt en retslig forpligtelse.

Vi videregiver persondata til følgende modtagere:

  1. Samarbejdspartnere og leverandører
  2. Revisor, bankforbindelser, advokat eller inkasso
  3. Softwareleverandører og andre databehandlere

Videregivelse til tredjelande

Når vi videregiver persondata til selskaber uden for EU/EØS, sker det i overensstemmelse med EU kommissionens standardkontraktbestemmelser, herunder videregivelse til Microsoft og Google.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi vurderer, at vi har et sagligt formål med behandlingen, eller så længe vi er forpligtet til det i følge lovgivningen.

Hvis du har købt et produkt eller en ydelse af os, opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år i henhold til vores regler om reklamation. Alle relevante personlige oplysninger, der knytter sig til revisionsbilag, opbevares indtil 5 år (afsluttet regnskabsår) efter sidste salg blev foretaget, jf. loven om bogføring. Persondata der stammer fra andre henvendelser, sletter vi løbende, når vi vurderer at der ikke længere er et sagligt grundlag for behandling af disse data, senest 3 år efter sidste henvendelse. For tilbagevendende kunder, fx tømrerfirmaer, slettes persondata løbende, når det vurderes at der ikke længere er et sagligt grundlag for behandling af disse data, fx ophør af samarbejde, og senest 5 år efter sidste afsluttede salg.

 

Automatiske afgørelser

Trappeeksperten anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, i behandlingen af dine persondata.

  

Cookies

Trappeekspertens hjemmeside anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på din computer, tablet eller smartphone, hver gang du besøger vores hjemmeside. Cookies gør det muligt at indsamle viden om, hvilke sider eller funktioner du anvender, når du bruger vores hjemmeside. Se Cookiepolitik

Vi anvender udelukkende cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere, og der indsamles ikke personoplysninger i den forbindelse.

 

Dine rettigheder

I følge Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personlige oplysninger.

Ret til indsigt

Som kunde kan du efter forespørgsel få indsigt i hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst hvor længe oplysningerne opbevares, før de slettes, og hvem vi evt. videregiver dem til. I visse tilfælde kan adgangen være begrænset grundet andre personers privatlivsbeskyttelse eller beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 15, stk. 4.

Endelig har du ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinbart format. 

Ret til berigtigelse

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller ikke længere nødvendige for vores behandling, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Da vores service er afhængig af at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at kontakte os ved relevante ændringer på info@trappeeksperten.dk.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den måde, vi behandler dine persondata på. Det betyder, at du kan begrænse eller stoppe vores behandling af dine personlige oplysninger, medmindre vi kan give legitime grunde til at fortsætte behandlingen. I henhold til loven om bogføring, opbevares relevant persondata op til 5 år efter afsluttet salg.

Samtykke

Hvis vores behandling af dine personlige oplysninger er baseret på et samtykke, har du altid ret til at trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os pr. e-mail. Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Trappeeksperten,
Sydvestvej 129c,
2600 Glostrup,

info@trappeeksperten.dk.

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger ved at kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby, Denmark

Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Datasikkerhed

Trappeeksperten har udarbejdet en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte dine data. Herunder fysisk beskyttelse af data, procedurer for behandling og teknisk sikring af data. Dine oplysninger opbevares i virksomhedens softwaresystem, og behandles udelukkende af de medarbejdere der har fået tilladelse, samt de ansvarlige hos databehandlerne. Fysisk data opbevares aflåst, og makuleres når anvendelsen ikke længere er nødvendig.

For at undgå datatab, udfører vi løbende backup på vores systemer. Dine oplysninger videregives kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt, fx ved levering og montering af trapper og andre produkter.

I forbindelse med sikkerhedsbrud, der udgør en risiko for dig, fx identitetstyveri, kontakter vi dig hurtigst muligt og indgiver en anmeldelse til Datatilsynet. 

Ændringer

Trappeeksperten forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse betingelser i takt med at lovgivningen ændrer sig.

Sidst redigeret d. 26.1.2022.

 

 

KONTAKTINFO

Vores showroom har åbent efter aftale. Du er meget velkommen til at kontakte os og booke en tid til et besøg.
 

Trappeeksperten
Sydvestvej 129 C,
2600 Glostrup

+45 50 37 37 40
info@trappeeksperten.dk

  Vi tager kontakt hurtigst muligt. Venligst, udfyld rubrikkerne: